Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor personale

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( GDPR), dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor, folosind datele de contact specificate în pagina de contact.
De asemenea, aveți dreptul de a va adresa autorității competente în materia protecției datelor cu caracter personal (ANSPDCP – Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal), în cazul în care apreciați că vi s-au încălcat drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

Accesând website-ul nostru și oferindu-ne orice informație cu caracter personal, vă dați consimțământul că toate datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa, e-mail, adresa poștală – pentru livrări prin curier) pe care ni le furnizați, să fie prelucrate de noi în modul și în scopurile descrise în continuare în această politică de confidențialitate și în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare, privind datele personale.

 

Consimțământ
Acordul dumneavoastră va fi solicitat în momentul completării unui formular pe website-ul nostru. Fără acordul dumneavoastră, informațiile personale pot fi colectate și prelucrate în cazurile stabilite de lege. Vă prelucrăm informațiile personale doar în baza acordului dumneavoastră dat în mod liber prin declararea informațiilor dumneavoastră personale în momentul utilizării formularului de contact.

 

Date sensibile
Nu colectăm informații care v-ar putea dezvălui originea rasială sau etnică, sănătatea fizică sau mentală, convingerile religioase sau presupuse comiteri de infracțiuni sau condamnări pentru infracțiuni. Conform articolului 9 din Regulamentul (CE) 5419/16, aceste informații sunt considerate „date sensibile cu caracter personal”.

 

Ce date colectăm și în ce scop
Folosim datele dumneavoastră personale în scopurile îmbunătățirii serviciilor adresate clienților, inclusiv pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Acest lucru implică, de regulă, utilizarea unor anumite informații personale de contact cu privire la motivul întrebării dumneavoastră (de exemplu, statusul comenzii, o problemă tehnică, întrebări despre produse/servicii, reclamații, întrebări generale etc.)
Cu acordul dumneavoastră, folosim datele personale pentru a vă oferi informații despre produse sau servicii (de exemplu, comunicări sau campanii de marketing, promoții).
Folosim, de asemenea, instrumente de analiză a website-ului web (de exemplu Google Analytics) pentru a colecta informații de marketing cu privire la frecvența vizitării website-ului nostru, cuvintele cheie utilizate pentru a găși website-ul nostru și paginile vizualizate pe website-ul nostru.
Putem colecta anumite informații standard cum ar fi adresa IP, tipul de browser și limba utilizată, timpii de acces și adresele accesate pe website, strict în scop statistic.

 

Prelucrarea informațiilor personale
Memorăm informațiile personale colectate în format electronic și utilizăm proceduri corespunzătoare de protecție, pentru a împiedică accesarea datelor personale de către persoane neautorizate. Informațiile personale pe care ni le-ați pus la dispoziție prin completarea formularului de contact, vor fi memorate până la înaintarea unei solicitări de ștergere a datelor, din partea dumneavoastră.

 

Accesul dumneavoastră la informațiile personale
Sunteți autorizați să solicitați în orice moment o notificare cu privire la ce informații personale avem memorate în baza de date și să solicitați modificarea sau ștergerea tuturor sau a unora din informațiile dumneavoastră personale.
Informațiile dumneavoastră personale nu vor fi trimise altor destinatari decât dacă ne autorizați în acest sens.

 

Dezabonare
Puteți trimite o notificare cu solicitarea dumneavoastră la adresa office@carpconstruct.ro. În cazul în care faceți o asemenea cerere, vom solicită confirmarea identității pentru a preveni prelucrarea neautorizată a informațiilor dumneavoastră personale.